تبلیغات
دنیای تصویر - فیلم بزرگ چگونه فیلمی است؟
دوشنبه 22 دی 1393

فیلم بزرگ چگونه فیلمی است؟

• نوع مطلب: سینما و تصویر ،
&bullفیلمی که یک بار یا چند بار دیده ام اما هرگز نمی توانم اندیشه ی

 بار دیگر ندیدنش را تحمل کنم.

( درک مالکوم )

 


نظرات()